Romaniahjelpen er en selveiet forening stiftet februar 1992, og hoder til i Moss, Norge. Formålet er å hjelpe mennesker i nød, fortrinnsvis i Øst-Europa.

Romaniahjelpen er en forening av frivillige og har ingen fast eiendom eller eiendeler. Den er politisk og religiøs nøytral i forhold til dem som mottar hjelpen.

Org. nr. er 993 264 072

Kontaktperson: Kari Marie Hansen

Kontakt oss gjerne gjennom kontaktskjema.

PageLines- romaniahjelpen-om-oss.jpg

F/V: Gerd og Frank Johannessen, Kjell og Kari Marie Hansen, Ruth Monsvik og Anne-Grete Schandy