De første årene ble det sendt nødhjelp til Romania med bil, men i de senere årene har vi sendt penger til vår medhjelper, pastor Roland Parashiv i Adventkirken i Constanca, Romania. Han har i samarbeid med bl. a. sosialkontor, funnet frem til fattige familier som har blitt hjulpet.

Siden 2001 har Romaniahjelpen arbeidet tett sammen med Hjelpesendinger på Biri, Norge. Flere av oss har vært med på mange turer som Hjelpesendinger har arrangert, bl. a. til Russland, de Baltiske landene, Hviterussland og Moldova. Der har vi kommet i nærmere kontakt med de som har mottatt sendinger med trailer fra Norge, hovedsakelig Adventkirkens hjelpeorganisasjon, ADRA. Vi har sett at alt går ordentlig for seg, og myndigheter har vært involvert via sosialkontor, som i Hviterussland.

Fra 2006 har vår hjelp hovedsakelig vært rettet mot ADRA Ungarn, hvor vi også har vært på besøk, sist i november 2010.

Da vi startet med å ta imot tøy, leker, sko etc. i 2001, ble tingene fraktet til Biri for forsendelse ut av landet. Dette var tungvindt, siden trailerne gjerne passerte Moss for å dra ut av landet. Så var vi så heldige å få låne en container her i Moss, og den har siden vært vår lagerplass til denne dag.