Tekst av Moss avis sin Torgeir Snilsberg

Gjennom 25 år har Romaniahjelpen i Moss bidratt med verdier for millioner av kroner til trengende i tidligere øst-blokkland.

Nå trenger organisasjonen selv både bidrag og hjelp:

Siden 2012 har de fått ha sin helcontainer og halvcontainer på Rockwools område.

– Men vi må bort herfra i løpet av oktober, på grunn av den nye jernbanen, sier ildsjelene. De mener helcontaineren nå må kasseres og ønsker plass til halvcontaineren – på et sted hvor en trailer kan komme til – samt innendørs lagringsplass.

– Et lagerlokale ville gitt en ny giv, sier Gerd Johannessen.

Ønskelisten til Romaniahjelpen inneholder også:

* Penger, tøy og møbler.

* Nye ildsjeler.

– Det hadde vært fint å få noen yngre krefter til å hjelpe til. Vi som holder på nå er blitt pensjonister, og vi er blitt så pass gamle at vi ikke lenger orker å holde loppemarkeder, markeder som på det meste har innbrakt 200.000 kroner i året, sier Kjell Hansen.

Romaniahjelpen - gruppe

ROMANIA: Kari Marie og Kjell Hansen besøkte i april i år blant annet denne barnerike familien, som fikk hjelp av Romaniahjelpen. Foto: Privat

ROMANIAHJELPEN

Romaniahjelpen ble startet høsten 1991 i Moss Adventistkirke.

I februar 1992 ble hjelpen en privat organisasjon, en frivillig organisasjon uten administrasjonskostnader.

Etter flere sendinger med tøy og mat til Romania og gjentatte vansker i tollen, sendes «kun» penger til Romania.

I 2001, etter en busstur til Russland med organisasjonen «Hjelpesendinger» på Biri, startet Romaniahjelpen å samle inn tøy igjen. Tøyet ble sendt til Russland og Hviterussland.

Fra 2006 har de to organisasjonene sammen sendt tøy til Ungarn og fra 2013 tøy og møbler til Latvia.

Også til Georgia og Estland, Litauen og Moldova og Makedonia har hjelpen ytt bistand via adventistkirkens hjelpeorganisasjon ADRA.

Romaniahjelpen

TIL LATVIA: Bilde fra en pust i bakken under lasting av en trailer som skulle til Latvia i 2013. Foto: Privat