28. juni 2016 lastet vi en trailer til ADRA Ungarn.  Mange sekker/kasser til deres sommerleir.