Vi skal igjen ha loppemarked på Torderød skole søndag 24. april fra kl. 13:00 – 16:30.