Vi har hatt en ny sending til Latvia i januar 2016.  Mange møbler og nytt sengetøy ble sendt ved siden av vanlig brukt tøy.