Ruth Monsvik og Anne-Grete Schandy var med ADRA Ungarn og delte ut mat, vann og klær til flyktninger som kom med tog fra Kroatisia og krysset Ungarn for å ta buss i Østeriket.