Romaniahjelpen har fått forespørsel gjennom en i  ADRA Norge å hjelpe ADRA Makedonia å skaffe vintertøy til flyktninger som trenger det idet de passerer grenser der nede. Vi har den 26. oktober med flere giveres  hjelp sendt 17.100 kr. til dette formålet.

 

Romaniahjelpen sendte også kr. 10.000 til ADRA Ungarn for hjelpe til flyktningene i Ungarn i september.