Vi ser et bilde fra deres lager, som nå er fullt.  Traileren kom til Ungarn torsdag 13. november og ble losset samme kvelden.  Så alt gikk bra!

Neste trailer vil gå til «Larrgo» i Latvia.  Det er mange fattige barn i Latvia.