Romaniahjelpen hadde gudstjenesten i Moss Adventkirke 30. august i år.  Vi fikk en god kollekt og med en stor gave i tillegg kunne vi sende 10.000 kr. til ADRA Moldova.  Lederen hadde nemlig spurt oss om vi kunne hjelpe dem med penger til å starte en barnehage for barn som er i fengsel sammen med sine mødre.  I dag er disse barna ute i 2 timer innenfor fengselets murer sammen med sine mødre (bilde).  ADRA vil starte en barnehage utenfor fengselet slik at barna kan sosialiseres mens de er i fengselet og dermed kan være lengre hos sine mødre.