I sommer sendte Romaniahjelpen en fullastet trailer til ADRA Ungarn, og dagen etter en fullastet trailer til organisasjonen Larrgo i Latvia. Begge hadde halve traileren med flanellsengesett fra et kjent norsk firma (feilvare), og resten av traileren lastet med tøy, sko, leker etc. fra lageret vårt. Latvia fikk også møbler.

I dag, 10. september fikk vi rapport fra begge stedene.
Larrgo skriver at de har distribuert nesten alt videre. En skole for psykisk utviklingshemmede i deres nærhet har fått en god del av sendingen, videre barnerike familier og fattige eldre. De gleder seg over å ha hjulpet så mange mennesker.

ADRA Ungarn har sendt to bilder fra deres sommerleir for fattige barn og ungdom i Ungarn. De har hatt leir for barn i flere år på rad. ADRA Ungarn skriver:

Vi vil gjerne fortelle dere at sengesettene er vidunderlige og er til stor hjelp. Forestill dere at lederne ved sommerleiren ba om å få sengesett fordi deres gamle var utslitte og de hadde ikke penger til nye. Da vi ringte dem for å fortelle at vi kunne ta med oss nytt sengetøy til leiren, sa de at Gud svarte på deres bønner! Dere ser hvor god Gud er! Takk for at dere er til en slik god hjelp i Guds hånd. Send våre hilsninger til alle i Romaniahjelpen. Dere kan se deres navn, Romaniahjelpen, på baksiden av de røde tskjorten.