loppemarked2Loppemarkedet på Torderød skole, søndag 28. april innbrakte kr. 52.000,-

Pengene gir glede til mange mennesker i Øst-Europa gjennom ADRA Ungarn,
ADRA Hviterussland og til fattige i Romania og Estland.

Tusen takk til alle som bidro.